Welcome

สถาบัน ลูกโป่งบางกอกบอลลูน (เปิดสอนทุกวัน)

  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ บางกอกบอลลูน จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เริ่มจากความชอบและอยากได้ลูกโป่่ง แต่ต้องต่อแถวยาวมากๆ เลยได้รับคำว่า “อย่ารอเลยคนเยอะเสียเวลา” เป็นการตอบแทน ผมมีความฝันว่าโตขึ้นจะเป็นคนทำลูกโป่ง แล้วฝันผมก็เป็นจริง บางกอกบอลลูน ได้ก่อตั้งขึ้นในวัยเรียนมหาวิทยาลัย ปี 3 ถึงปัจจุบันนี้ ผมมีร้านลูกโป่งที่มีสีสรรค์และหลากหลายรูปทรงมากกว่า 80 ชนิด หนังสือลูกโป่งอีก 3 เล่ม และมีสถาบันลูกโป่งบางกอกบอลลูน ผมได้รับเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในต่างประเทศ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อีกทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับลูกโป่งทั้งในและนำเข้าจากต่างประเทศ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 7 ปี ทำให้เราผงาดขึ้นเป็น TOP 10 ของเมืองไทยผมพร้อมที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับงานของท่าน.
  บริการของเรา : รับจัดตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง,จัด ลูกโป่ง,ซุ้มลูกโป่ง,เสาลูกโป่ง,กำแพงลูกโป่ง,บิดลูกโป่ง,ร้านลูกโป่ง, จำหน่ายลูกโป่ง,หนังสือลูกโป่ง,เครื่องป่าลูกโป่ง,ก้านลูกโป่ง,สอน ลูกโป่ง,เรียนลูกโป่ง,จุกลูกโป่ง,อุปกรณ์ลูกโป่ง ทุกชนิด พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

  ขอบขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
  นายเป็นต่อ
  081-1712620 สายด่วน 24 ช.ม.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>